JAN OPSOMMER

MA 20/05: /
DI 21/05: 17u - 18u
WOE 22/05: -
DO 23/05: 14u - 15u
VR 24/05: 14u - 15u

JÜRGEN VAN DEN BOSSCHE

MA 20/05: /
DI 21/05: 15u30 - 16u30
WOE 22/05: 9u - 10u
DO 23/05: 16u - 17u
VR 24/05: 14u - 15u

PIETER DE BACKER

MA 20/05: /
DI 21/05: 11u - 12u
WOE 22/05: /
DO 23/05: /
VR 24/05: /

T 055 31 17 70

Erelonen en kosten

Bij de eerste consultatie bieden wij een duidelijk overzicht van de eenheidsprijzen die de uiteindelijke kosten- en ereloonstaat zullen uitmaken. Wij bezorgen u een ereloonovereenkomst waarin de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de ereloon- en kostenstaten vermeld worden.

Het is evenwel onmogelijk op voorhand de kostprijs in te schatten van uw procedure. Deze is namelijk onderhevig aan verschillende factoren zoals onder andere duurtijd van de procedure, het feit of een zaak minnelijk kan worden afgehandeld of niet, of er beroep wordt ingesteld, de complexiteit van uw dossier, en dergelijke meer...

Bij de eerste consultatie wordt eveneens samen gekeken of U mogelijks niet gerechtigd bent op rechtsbijstand of tweedelijnsbijstand (pro deo).

Door het kantoor kan geregeld een provisiestaat gevraagd worden, zowel bij aanvang van het dossier als tijdens de behandeling in functie van de evolutie van de zaak. Op deze manier trachten wij eveneens volledige transparantie te houden in de reeds gemaakte kosten.

rechtsbijstand

Bij de eerste consultatie wordt samen gekeken of u recht heeft op rechtsbijstand, waarbij de verzekering de ereloon- en kostenstaat van de advocaat voor haar rekening neemt. Of u hier recht op heeft, is afhankelijk van de onderschreven polis bij uw verzekeringsmakelaar. Rechtsbijstand is vaak voorkomend bij verkeersdossiers.

Om dit zo snel mogelijk voor u na te gaan, is het aangewezen om reeds de gegevens van uw verzekeringsmakelaar en polissen mee te brengen naar de consultatie.

Indien u recht heeft op rechtsbijstand, bent u gerechtigd uw advocaat zelf te kiezen. De verzekeringsmaatschappij mag u niet verplichten een raadsman van hun keuze op te dringen.

Het kantoor neemt de administratie en de contactname met de verzekering in uw plaats voor haar rekening.

pro deo

Indien u zich binnen de door de regering vooropgestelde barema’s of criteria bevindt, kan u beroep doen op een pro-deoadvocaat. Afhankelijk van uw bestaansmiddelen kan deze bijstand  geheel of gedeeltelijk gratis zijn.

Ons kantoor treedt pro deo op indien u hiervoor in aanmerking komt en dient de aanvraag voor U in bij het Bureau voor Juridische Bijstand die finaal over de toekenning beslist. Het kantoor onderzoekt dit samen met u op de eerste consultatie.

Belangrijk te vermelden is dat het Bureau rekening houdt met de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden tenzij U zich in een bevoorrechte categorie bevindt. U brengt bij de eerste consultatie dan ook best een attest van gezinssamenstelling mee en de drie laatste loonfiches, schoolattest of het dagbedrag van een eventuele uitkering van alle meerderjarige gezinsleden.

Minderjarigen beschikken steeds over het recht op tweedelijnsbijstand en in sommige gevallen over rechtsbijstand.