samen werken

Samenwerken

Het kantoor laat zich in dossiers bijstaan door netwerken van deskundigen in andere vakgebieden zoals onder meer gerechtsdeurswaarders, notarissen, boekhouders, architecten ed.

Door beroep te doen op andere specialisten ter zake garandeert het kantoor U een professioneel advies en degelijke behandeling van uw dossier met kennis ter zake.

Het kantoor is eveneens lid van het advocatennetwerk Avolink.

Avolink is een uniek samenwerkingsverband van advocaten, uitgebouwd in elk arrondissement in België en in het G.H.Luxemburg, samengesteld uit leden die elk een bijzondere vakbekwaamheid hebben.

Zo kunnen wij ons cliënteel voor elke rechtbank laten bijstaan door advocaten die uitblinken in hun vak, en die voor deze rechtbank een uitstekende reputatie hebben opgebouwd. Door zijn uniek systeem is Belgavoka een full service legal provider die voor elke cliënt de juiste man of vrouw op de juiste plaats heeft.

Alle advocaten van Avolink worden permanent op de hoogte gehouden van de meest actuele stand van zaken op alle rechtsgebieden. Wij doen dit via permanente vorming, via de organisatie van studiedagen, intern consult en via het luik intranet van de website.