advocatenkantoor

Pieter De Backer

Pieter De Backer studeerde in 2009 af met onderscheiding als master in de rechten met als afstudeerrichting ‘burgerlijk recht en strafrecht' aan de Universiteit Gent. Hij vervoegde datzelfde jaar nog het kantoor. 

In 2005 studeerde hij reeds af met onderscheiding als maatschappelijk werker aan de Arteveldehogeschool te Gent.

Hij volgde een postuniversitaire opleiding ‘bemiddeling’ aan de Universiteit van Antwerpen en Gent waarbij hij zich specialiseerde in het afstudeerluik ‘bemiddeling in familiezaken’. Sinds september 2012 werd hij door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in familiezaken. 

In 2014 behaalde hij het certificaat 'bijzondere opleiding jeugdrecht' uitgaande van de Orde van Vlaamse Balies waardoor hij het mandaat bezit om minderjarigen bij te staan in procedures voor de jeugdrechtbank.

Hij was in de periode 2011-2016 bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde waarvan hij de laatste 2 jaar het mandaat van voorzitter waarnam.

Pieter De Backer wordt door de rechtbank aangesteld als schuldbemiddelaar, bewindoerder en curator over onbeheerde nalatenschappen. Hij wordt eveneens als voogd ad hoc aangesteld om de belangen van minderjarigen te behartigen, dit voornamelijk in strafzaken. 

Hij is lid van de Probatiecommissie te Oudenaarde sinds september 2015 en werd bij KB van 06.06.2018 benoemd als plaatsvervangend Vrederechter van het kanton Geraardsbergen. 

Hij werd verkozen als lid van de Raad van de Orde bij de balie te Oudenaarde in het gerechtelijk jaar 2018-2019.

Zijn voorkeursmateries zijn het algemeen burgerlijk recht, personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, jeugdrecht, wegverkeerrecht, collectieve schuldenregeling, bewindvoering, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht en strafrecht.

Pieter De Backer spreekt Nederlands, Frans en Engels.

E-mail: pieter.debacker@ovdb.be