advocatenkantoor

Jurgen Van den Bossche

Jürgen Van den Bossche studeerde in 2002 met onderscheiding af als ‘licentiaat in de rechten’ aan de Universiteit Gent waarna hij de Balie vervoegde in 2003.

In 2007 richtte hij samen met Jan Opsommer het kantoor op.

In 2008 volgde hij de Postuniversitaire opleiding tot curator-vereffenaar, volgde hij over het academiejaar 2012-2013 de Expert Class Vennootschapsrecht en behaalde hij eveneens het Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht. 

Jürgen Van den Bossche wordt sinds 2006 aangesteld als schuldbemiddelaar en sinds 2010 als curator in faillissementen en als curator over onbeheerde nalatenschappen.  

Jürgen Van den Bossche is lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Oudenaarde, binnen dewelke hij de taak van Penningmeester uitoefent, en is lid van de Benoemingscommissie aan de Balie te Oudenaarde.

Zijn voorkeursmateries zijn hoofdzakelijk personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, jeugdrecht, handelsrecht, vennootschapsrecht, insolventierecht, wegverkeersrecht en strafrecht.

E-mail: jurgen.vandenbossche@ovdb.be