advocatenkantoor

Jan Opsommer

Jan Opsommer is advocaat aan de Balie te Oudenaarde sinds 2000 en is tevens plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Na zijn studies aan de Katholieke Universiteit Leuven was hij er ook kort assistent Strafrecht en assistent Strafprocesrecht. Eveneens doceerde Jan Opsommer bij Syntra Midden-Vlaanderen.

Tot 01/09/2012 was Jan Opsommer lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Oudenaarde en Voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand. In het verleden was hij ook bestuurslid en Voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie.

Jan Opsommer behoort eveneens tot de redactieraad van diverse juridische tijdschriften zoals ondermeer ‘Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid’ (TOO) en het ‘Tijdschrift voor Agrarisch Recht’ (TAGR).

Tevens schreef mee aan ‘Wet en duiding huur’ (onderdeel pacht), het ‘geannoteerd wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw’ (Raad voor Vergunningenbetwistingen) en het  ‘geannoteerd Strafrecht’ (Hormonenwetgeving).Sinds een tiental jaar schrijft hij ook de artikelen voor de juridische kroniek van ‘Landbouwleven’ en ‘Sillon Belge’. 

Jan Opsommer is vice-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Agrarisch Recht en lid van de verenging Agro-experten. 

Zijn voorkeurmateries zijn Agrarisch recht, Administratief recht (met bijzondere interesse voor Onteigeningen, Stedenbouw- en Milieurecht), Strafrecht en Zakenrecht.

Jan Opsommer spreekt Nederlands, Frans en Engels.

E-mail: jan.opsommer@ovdb.be