advocatenkantoor

Janna Bauters

Janna Bauters vatte in 2013 haar stage aan bij het kantoor na haar Rechtenstudies aan de Universiteit te Gent. Sedert 2016 is zij opgenomen op het Tableau van de Balie te Oudenaarde en als medewerkster verbonden aan het kantoor. Zij is tevens bestuurslid en gewezen voorzitster van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde. Janna Bauters schrijft artikelen voor onder meer het ‘Tijdschrift Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid’ (TOO). Haar voorkeurmateries zijn Agrarisch recht, Administratief recht (met bijzondere interesse voor Stedenbouw- en Milieurecht), Wegverkeerrecht en Zakenrecht. Ze volgde een bijkomende opleiding in het Vastgoedrecht. Janna Bauters spreekt Nederlands (moedertaal), Frans en Engels.