homepagina

Homepagina

Advocatenkantoor Opsommer – Van den Bossche – De Backer is een jonge associatie van advocaten ontstaan in het arrondissement Oudenaarde. Een vroegere samenwerking in onafhankelijk verband sinds 2005, werd bestendigd in een vennootschapstructuur die werd opgericht op 1 januari 2007. Met het kantoor te Lierde werd sinds begin 2013 getracht de bereikbaarheid voor de cliënten uit de omgeving Geraardsbergen, Ninove en Aalst nog makkelijker te maken. Sinds november 2018 is het kantoor te Lierde verhuisd naar Geraardsbergen. 

Binnen de associatie heeft iedere advocaat zijn eigen expertisemateries waardoor het kantoor een deskundige behandeling van ieder dossier kan waarborgen. De advocaten binnen de associatie maken er bovendien een erezaak van zich regelmatig bij te scholen in de nieuwste regelgeving in hun specialisatiemateries.

Het kantoor staat eveneens klaar voor een eerste advies of een verkennend gesprek. Hierbij staat een luisterbereide houding en stipte opvolging van het dossier centraal.

Een procedure is vaak een laatste redmiddel om uw rechten uit te putten. Binnen het kantoor tracht men steeds te zoeken naar een minnelijke oplossing en wordt samen gekeken welke weg de gepaste is om uw zaak zo efficiënt mogelijk te behartigen.

Het kantoor behandelt zowel dossiers voor particulieren als voor ondernemingen.

De filosofie van het kantoor strekt ertoe iedere cliënt de beste zorg te geven en ieder dossier gelijk te behandelen. Iedere advocaat werkt met dezelfde gedrevenheid aan uw dossier waarbij zij beroep kunnen doen op een uitgebreide bibliotheek en juridische informaticasystemen.