erelonen

Erelonen

Bij de eerste consultatie trachten wij een duidelijk overzicht te bieden van de eenheidsprijzen dewelke de uiteindelijke kosten- en ereloonstaat zullen uitmaken. Eveneens wordt samen met u een ereloonovereenkomst opgesteld met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de ereloon- en kostenstaten.

Het is evenwel onmogelijk op voorhand de kostprijs in te schatten van uw procedure aangezien deze onderhevig is aan verschillende factoren zoals onder andere duurtijd van de procedure, het feit of een zaak minnelijk kan worden afgehandeld of niet, of er beroep wordt ingesteld, hoeveel uren werk zijn er nodig, ed.

Bij de eerste consultatie wordt eveneens samen gekeken of U mogelijks niet gerechtigd bent op rechtsbijstand waarbij de verzekering de ereloon- en kostenstaat van de advocaat voor haar rekening neemt. Dit afhankelijk van de onderschreven polis bij uw verzekeringsmakelaar. Dit is vooral het geval bij verkeersdossiers. Hierbij bent U gerechtigd uw advocaat zelf te kiezen en mag de maatschappij U niet verplichten een raadsman van hun keuze op te dringen.

Eveneens wordt door het kantoor geregeld een provisiestaat gevraagd zowel bij aanvang van het dossier als tijdens de behandeling en dit in functie van de evolutie van de zaak. Op deze manier trachten wij eveneens volledige transparantie te houden in de kosten.