afspraken

Afspraken

Brievenbus

Als u een zending in de brievenbus komt deponeren, bezorgt u deze bij voorkeur in een gesloten omslag en met vermelding van uw naam en de naam van de advocaat voor wie de zending bestemd is.

Onze brievenbus wordt meermaals per dag gelicht, zodat aanbellen of telefoneren overbodig is.

Telefoon

Het kantoorsecretariaat is telefonisch bereikbaar van 9 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur op het nummer +32 (0)55 31 17 70.

Tijdens een consultatie of conferentie wordt een oproep niet doorgeschakeld uit respect voor de advocaat en de gesprekspartner(s). Op uw verzoek zal de gewenste advocaat u nadien zo spoedig als mogelijk contacteren.

Op woensdagnamiddag werkt het kantoor vanaf 12.00 uur met gesloten deuren, wat betekent dat u ons dan enkel per fax of e-mail kunt bereiken.

Telefax

De fax wordt nog steeds gebruikt voor dringende berichten/zendingen.

Vermeld steeds voor wie de faxzending bestemd is en bij voorkeur ook uw naam of de dossierreferte.

Inkomende e-mail-berichten en briefwisseling
Wij merken een enorme stijging van het aantal inkomende e-mails, zodat het niet altijd even haalbaar is iedere e-mail binnen korte termijn te verwerken. De advocaten trachten evenwel ieder bericht in de mate van het mogelijk zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Evenwel wordt er geen juridisch advies per e-mail verstrekt.

Verloop van zittingen op de rechtbank

Wij trachten u van het verloop van rechtbankzittingen waarop u zelf niet aanwezig was, zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te houden.

Het is niet haalbaar om het verloop van een zitting de dag zelf ook telefonisch toe te lichten.

Annulatie van consultaties

Wij hebben er alle begrip voor als een vastgelegde consultatie onverwacht dient geannuleerd te worden.

In dat geval waarderen wij ten zeerste dat u tracht het kantoor hiervan op voorhand telefonisch of per e-mail in kennis te stellen.

Indien de consultatie zonder verwittigen wordt geannuleerd zal u een forfaitair bedrag van 50 € worden aangerekend.

Teruggave dossierstukken

Wij zijn wettelijk verplicht om uw dossier tot vijf jaar na het afsluiten ervan bij te houden. Na die termijn worden afgesloten dossiers vernietigd.

Daarom verkiest het kantoor dat u de belangrijke documenten (notariële akten, trouwboekjes, originele documenten, gerechtelijke akten, volmachten, ...) terugneemt.

Gelet op het belang van dergelijke documenten geven wij er de voorkeur aan deze niet per post te verzenden. Deze kunnen worden afgehaald op eenvoudige voorafgaandelijke telefonische verwittiging.